Siber Güvenlik

XSS Saldırıları Nedir? Cross-Site Scripting Zafiyeti Nasıl Giderilir?

İnternetin karanlık yüzünde, XSS ya da tam adıyla Cross-Site Scripting saldırıları, web sitelerine yönelik en yaygın tehditlerden biridir. Bu saldırılar, kötü niyetli kullanıcıların, hedeflenen web sitesine zararlı script kodlarını enjekte etmesine olanak tanır. Bu blog yazımızda, XSS saldırılarının temel tanımını yapacak, bu saldırı türlerini detaylandıracağız. Ayrıca, saldırıları tespit etme metodları, ilk koruma adımları, güvenlik duvarları ve filtreleme sistemleri gibi önlemleri ele alacağız. Son olarak, kullanıcı girişlerinin doğrulanması, cookie ve oturum yönetimi güvenliği ile sürekli güvenlik testleri ve güncellemelerin ne derece önemli olduğunu vurgulayacağız. XSS zafiyetlerini anlamak ve gidermek adına bu rehber niteliğindeki yazımız, bilgi güvenliği konusundaki farkındalığınızı artıracaktır.

XSS Saldırılarının Temel Tanımı

XSS Saldırılarının Temel Tanımı

XSS saldırıları, yani Cross-Site Scripting saldırıları, kötü niyetli kullanıcıların, kullanıcıların tarayıcılarında istenmeyen komut veya script çalıştırılmasına neden olan güvenlik açıklarından yararlanmaları sonucunda ortaya çıkar. Bu tip saldırılar, web sitelerinin güvenlik duvarlarını aşmak ve kullanıcı verilerini çalmak için sıklıkla kullanılır; özellikle kullanıcılar arası etkileşimi yüksek platformlarda daha büyük bir tehdit oluştururlar. XSS saldırıları, genellikle kötü niyetli kodların bir web sayfasına, kullanıcı tarafından veri girişi yaparak ya da sayfa linklerine eklenmesi şeklinde gerçekleşir.

Kullanıcıların güvenliği, XSS saldırılarına karşı önlem almakla doğrudan ilişkilidir; dolayısıyla güvenlik sistemlerinin sürekli olarak güncellenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir.

Saldırıların tespit edilmesi ve önlenmesi, web geliştiricileri ve güvenlik uzmanları için büyük önem taşır. XSS saldırılarını anlamak, bu saldırıların nasıl yapıldığını ve saldırılardan nasıl korunulacağını bilmek, her bir web sitesi sahibi ve geliştiricisi için zorunluluk haline gelmiştir. Saldırıların yöntemleri sürekli gelişmekte olduğundan, güncel bilgilerle donanmak ve güvenlik önlemlerini her zaman aktiv tutmak bireysel ve kurumsal güvenlik için vazgeçilmezdir.

 1. Kullanıcı girişlerinin doğrulanması: Her türlü kullanıcı girişinin, form verilerinden tutun URL parametrelerine kadar detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir.
 2. Cookies ve oturum yönetimi: Oturum bilgilerinin ve cookies’lerin güvenli bir şekilde yönetilmesi, korunması gereken önemli diğer bir husustur.
 3. Sürekli güvenlik testleri ve güncellemeler: Web uygulamalarının düzenli olarak test edilmesi ve güvenlik açıklarına karşı tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.

XSS saldırılarını anlamak ve bu saldırılardan etkili bir şekilde korunabilmek için, yapılan saldırıların temel prensiplerini kavramak büyük önem taşır. Güvenlik açıklarının proaktif bir şekilde ele alınması, bu tür saldırılara karşı en güçlü savunmayı sağlar. Bu nedenle, web uygulamalarınız için kapsamlı bir güvenlik stratejisi geliştirilmesi ve bu stratejinin sürekli olarak revize edilmesi gerekir.

XSS Saldırı Türleri Nelerdir?

XSS Saldırı Türleri Nelerdir?XSS saldırıları, web uygulamalarında en yaygın olarak karşılaşılan güvenlik zaafiyetlerinden biridir ve saldırganların kullanıcıların tarayıcıları üzerinde kötü niyetli scriptler çalıştırmasına olanak tanır. Bu saldırıların başlıca amacı, bir web sitesindeki güvenlik açıklarını kullanarak kullanıcıların oturum bilgilerini, şifrelerini veya diğer hassas verilerini çalmaktır. XSS saldırıları, genellikle web uygulama geliştiricileri tarafından yeterince dikkate alınmayan input doğrulama ve encoding yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda meydana gelir.

Yansıyan XSS (Reflected XSS), saldırganın kötü niyetli scripti bir bağlantı olarak kurbanına gönderdiği ve kurbanın bu bağlantıya tıklaması ile aktif hale gelen bir saldırı türüdür. Saklanan XSS (Stored XSS), kötü niyetli scriptin web uygulamasının veritabanında saklandığı ve diğer kullanıcıların bu içeriği görüntülemesiyle etkinleştirildiği daha tehlikeli bir türdür. DOM tabanlı XSS ise, DOM (Document Object Model) üzerinde gerçekleşen ve web sayfasının istemci tarafında kötü niyetli değişiklikler yapılmasına izin veren bir saldırı biçimidir.

 • Yansıyan XSS: Kullanıcı, saldırganın oluşturduğu zararlı bir linki açtığında aktif hale gelir.
 • Saklanan XSS: Kötü niyetli script, web uygulamasının veritabanında saklanır ve web sayfasını ziyaret eden diğer kullanıcılar tarafından tetiklenir.
 • DOM tabanlı XSS: Kötü niyetli değişiklikler doğrudan kullanıcının tarayıcısının DOM’unda gerçekleşir ve genellikle client-side scriptler tarafından işlenir.

XSS saldırılarını önleme yöntemleri arasında, geliştiricilerin yazdıkları kodda özel karakterler için uygun şekilde kaçış karakteri kullanmaları esastır. Bu saldırı türlerine karşı etkili bir koruma için, web uygulamalarının girdi doğrulama mekanizmalarını güçlendirmeleri ve kullanıcı girdilerinin sürekli olarak doğrulanması ve dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, güvenlik duvarları ve güvenlik filtreleme sistemleri, zararlı scriptlerin engellenmesinde önemli bir role sahiptir. Geliştiricilerin XSS saldırılarına karşı alabileceği önlemler arasında, daha güvenli programlama tekniklerini benimsemek, düzenli güvenlik testleri yapmak ve uygulamalarını güncel tutmak yer alır. Bu tür güvenlik önlemleri, siber saldırganların potansiyel ataklarını önlemekte büyük rol oynar. Sunulan çeşitli web uygulama güvenlik

XSS Tespit Metodları

XSS Tespit Metodları

XSS, yani Cross-Site Scripting saldırıları, genellikle web uygulamalarında güvenlik açıklarını hedef alır ve bu açıklar, saldırganların kötü amaçlı scriptleri bir kullanıcının tarayıcısına enjekte etmesine olanak tanır. Bu tür saldırılar, kullanıcıların kişisel bilgilerini çalabilir, zararlı yazılımları yükleyebilir veya yetkisiz olarak kullanıcı yetkilerini ele geçirebilir. Bu yüzden, XSS saldırılarını tespit etmek, web uygulamalarının güvenliğini sağlamak için kritik bir öneme sahiptir.

XSS Tespit Yöntemi Açıklama
Statik Kod Analizi Uygulamanın kaynak kodunu inceleyerek güvenlik açıklarını tespit eder.
Dinamik Analiz Gerçek zamanlı olarak uygulama çalışırken yapılan analizdir, potansiyel tehditleri saptar.
Fuzz Testing Uygulamaya keyfi girişler gönderilerek gelişigüzel test yapma yöntemidir.

XSS saldırılarını tespit etmede kullanılan yöntemlerden biri de tarayıcılarda yer alan geliştirici araçlarından yararlanmaktır. Bu araçlar, web sayfalarındaki scriptlerin kaynağını ve nasıl çalıştığını görselleştirir, böylece şüpheli veya zararlı scriptler kolaylıkla farkedilebilir. Ayrıca, web uygulamalarını düzenli olarak kontrol eden otomatik tarama araçları da XSS zafiyetlerini saptamada oldukça etkilidir.

Her ne kadar teknik tespit yöntemleri temelinde yer alsa da, XSS saldırılarının başarılı bir şekilde saptanabilmesi için güvenlik kültürünün de kuruluş genelinde benimsenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, web geliştiricilerin güvenlikle ilgili eğitimler alması, güncellenmiş güvenlik protokollerini takip etmesi ve en önemlisi, güvenlik zafiyetlerine karşı daimi bir farkındalık içinde olmaları sağlanmalıdır.

 1. XSS filtreleri kurun ve düzenli olarak güncelleyin.
 2. Kullanıcı girdilerini sıkı bir şekilde doğrulayın ve sanitize edin.
 3. Content Security Policy (CSP) gibi güvenlik önlemlerini etkinleştirin.

XSS’e Karşı İlk Koruma Adımları

Web uygulamalarında güvenliği sağlamak, özellikle XSS (Cross-Site Scripting) gibi yaygın saldırı türlerine karşı önlem almak, uygulamanın hem itibarını hem de kullanıcıların verilerini korumak açısından hayati öneme sahiptir. XSS saldırıları, kötü niyetli aktörlerin kullanıcıların tarayıcılarına zararlı scriptler enjekte etmesine olanak tanır; bu da bireysel kullanıcı verilerinin çalınmasına veya manipüle edilmesine yol açabilir. Bu tür saldırılara karşı korunmanın ilk adımı, uygulama geliştirme sürecinin erken aşamalarında güvenlik önlemlerini entegre etmektir.

Koruma Önlemi Açıklama
Veri Giriş Doğrulaması Kullanıcı girişlerinin, script veya HTML etiketleri içermeden işlenmesini sağlayacak şekilde doğrulanması gereklidir.
Karakter Kaçış Kullanımı Gerekli yerlerde kullanıcı çıktılarında özel karakterlerin güvenli bir şekilde encode edilmesi sağlanmalıdır.
İçerik Güvenlik Politikası CSP (Content Security Policy) başlıkları kullanılarak, dış kaynakların ve inline scriptlerin kontrol altına alınması mümkündür.

Karakter kaçış metodları uygulamak, XSS saldırılarına karşı korumadaki kritik unsurlardan biridir; özellikle dinamik içerik administre edilen uygulamalarda bu yöntem, kullanıcı tarafından sağlanan verilerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar. İçerik Güvenlik Politikası (CSP), kaynakların ve scriptlerin yalnızca güvenilir kaynaklardan yüklenmesine izin vererek, kötü niyetli etkileşimleri minimize etmeye yardımcı olur. Bu politikalar, web uygulamalarının yalnızca belirli scriptlerin yürütülmesine izin verecek şekilde sınırlanması yönünde uygulanabilir.

Uygulamaların geliştirilme aşamasında güvenlik duvarları ve gelişmiş filtreleme sistemleri entegre edilmesi, XSS saldırılarına karşı etkili bir savunma hattı oluşturabilir. Bu sistemler, zararlı veri paketlerini tespit ederek, uygulamanın iç yapısına zarar vermeden önce bu tehditleri nötralize eder. Geliştiriciler tarafından düzenli olarak yapılan güvenlik testleri ve yazılım güncellemeleri, bu tür saldırılara karşı korunma yeteneğini sürekli olarak artırır.

 1. Her yeni projede güvenlik duvarları ve filtrelemelerin güncellenmesi ve test edilmesi.
 2. XSS koruması için veri doğrulama süreçlerinin her kullanıcı girişi için uygulanması.
 3. Uygulamanın periyodik güvenlik değerlendirmelerinden geçirilmesi, potansiyel zafiyetlerin erken saptanmasını sağlar.

İç ve dış link örneği.

Güvenlik Duvarları ve Filtreleme Sistemleri

Güvenlik Duvarları ve Filtreleme Sistemleri

XSS saldırıları, web sitelerin güvenlik açıklarından faydalanıp kötü niyetli betiklerin kullanıcının tarayıcısına enjekte edilmesi sürecidir; bu durum, güvenlik duvarları ve filtreleme sistemlerinin önemini ortaya koyar. Güvenlik duvarları, dış tehditlere karşı bir bariyer görevi görürken, filtreleme sistemleri, kötü niyetli veri paketlerini tanımlayıp engelleyebilen sistemlerdir. Özellikle web uygulamalarını korumak adına yapılandırılan bu sistemler, XSS gibi sofistike saldırıları da tespit ederek sistem güvenliğini artırabilir.

Güvenlik duvarları, sadece dışarıdan gelen trafiği değil, aynı zamanda iç ağdaki istenmeyen trafiği de kontrol altında tutar ve böylece ağ güvenliğinin kapsamlı bir şekilde sağlanmasına olanak tanır.

Bu tür güvenlik önlemleri, sisteme sızma girişimlerinde ilk engelleyici olarak rol oynamaktadır. Güncel filtreleme teknolojileri, gelişmiş algoritmalara dayanarak potansiyel zararlı betikleri saptayabilir ve engelleyebilir. Ayrıca, iyi tasarlanmış bir güvenlik duvarı ve filtreleme sistemleri, kurumların veri ihlaline uğrama riskini minimalize eder, bu da marka itibarını ve müşteri güvenliğini koruma altına alır.

 1. Güvenlik duvarı konfigürasyonlarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi, yeni tehditlere karşı güncellenmesi büyük önem taşır.
 2. Filtreleme kurallarının, güvenlik duvarları tarafından desteklendiği ve sürekli olarak güncellendiği sağlanmalıdır.
 3. Sistem üzerinde yapılacak her türlü güncelleme, güvenlik uzmanları tarafından incelenmeli ve onaylanmalıdır.

Siber güvenlik stratejisinde çekirdek unsurlardan biri olan güvenlik duvarları ve filtreleme sistemleri, sürekli güncellenen tehditlerle başa çıkabilmek için esnek olmalıdır. Bu bağlamda, yapılan her bir yatırım, uzun vadede kurumu koruma altına alacak şekilde değerlendirilmelidir. Sonuç olarak, güvenlik duvarı ve filtrelerin etkin kullanımı ve sürekli güncellenmesi, kurumların siber saldırılara karşı korunmasında kritik bir rol oynar. İyi planlanmış ve uygulanan bir güvenlik yapısı, hem saldırganların önünü keser hem de kullanıcıların güven içinde hizmet almasını sağlar.

Kullanıcı Girişlerinin Doğrulanması

Kullanıcı Girişlerinin Doğrulanması

Kullanıcı girişlerinin doğrulanması, uygulama güvenliğinin flagstone unsurlarından biridir; zira kötü niyetli kullanıcılar tarafından yapılabilecek XSS saldırılarına karşı etkin bir savunma mekanizması sağlar. Kullanıcıdan alınan girişler, doğrulanmadığı takdirde, kötü amaçlı scriptlerin sisteme sokulmasına ve diğer kullanıcıların zarar görmesine yol açabilir. Bu yüzden, geliştiricilerin girdi doğrulama süreçlerini titizlikle uygulaması ve her türlü kullanıcı inputunu detaylı bir şekilde incelemesi gerekmektedir.

XSS saldırılarına karşı ilk savunma hattı olan kullanıcı girişlerinin doğrulanması, hem statik hem de dinamik yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Geliştiriciler, statik analiz araçları kullanarak, kodları daha derlemeden önce potansiyel güvenlik açıklarını tespit edebilirler. Dinamik analiz yöntemleri ise, uygulama çalışırken gerçekte neler olduğunu gözlemleyerek, gerçek zamanlı veri akışında güvenlik açıklarını ortaya çıkarabilir.

 • Sistemdeki veri doğrulama kütüphanelerini güncel tutmak, saldırılara karşı koruma düzeyini artırır.
 • Kullanıcı verilerinin şifrelenmiş formatta saklanması, veriye yetkisiz erişimlerin önüne geçer.
 • Girdi karakterlerinin sınırlandırılması, öngörülemeyen komutların veya kodların sisteme injekte edilmesini engeller.

Kullanıcı girişlerinin doğrulama sürecine ek olarak, web uygulamalarının yaptığı her bir giriş kontrolünün ardından, girişlerin kaynağının güvenilir olup olmadığını da değerlendirmek büyük önem taşır. XSS saldırılarından korunmanın temel yollarından biri, kullanıcı girişlerin kökenini doğrulamaktır; bu, söz konusu girişlerin hangi ortamdan geldiğini anlamak için hayati bir adımdır. Bu süreci ihmal etmek, güvenlik risklerini artırabilir ve uygulamaların manipülasyonlara açık hale gelmesine neden olabilir. Her web uygulaması için, kullanıcı girişlerinin doğrulaması temel bir güvenlik protokolüdür ve bu yüzden geliştiricinin güvenlik stratejisini bu doğrultuda şekillendirmesi gerekir. XSS saldırıları gibi kritik güvenlik tehditlerine karşı korunmada, kullanıcı girişlerinin sürekli olarak denetlenmesi ve doğrulanması, siber güvenlik çabalarında merkezi bir rol oynar. Bu nedenle, en iyi uygulama ve güvenlik standartlarını uygulamak, sistem ve kullanıcı güvenliğini sağlamak için elzemdir.

Cookies ve Oturum Yönetimi Güvenliği

Cookies ve Oturum Yönetimi Güvenliği

Cookies ve oturum yönetimi, web tabanlı uygulamalarda kullanıcı deneyimini zenginleştiren önemli unsurlardandır, fakat bu özellikler kötü niyetli kullanımlara maruz kalabilir. Özellikle, kullanıcıların kişisel bilgilerinin çalınması ve oturumlarının ele geçirilmesi gibi güvenlik tehditleri, cookies ve oturum yönetiminin güvenli bir şekilde yönetilmesini zorunlu kılar. Bu bağlamda, güvenli oturum yönetimi ve cookie kullanımı, web uygulama güvenliği için hayati önem taşır ve dikkatlice ele alınmalıdır.

 • Güvenli bir oturum yönetimi için, oturum kimliklerinin güçlü bir şekilde oluşturulması gerekmektedir.
 • HttpOnly ve Secure flag’lerinin cookieslere eklenmesi, bu bilgilerin sadece güvenli bağlantılar üzerinden iletilmesini sağlar ve XSS saldırılarına karşı bir koruma sağlar.
 • Oturum süre timeout ayarlarının uygun bir biçimde yapılandırılması, uzun süre aktif olmayan oturumların otomatik olarak sonlanmasını sağlayarak olası güvenlik açıklarını minimize eder.

Oturum yönetimi ve cookie güvenliğinin önemli bir parçası olarak, kullanıcı oturumlarını ve cookie’leri şifreleme de büyük önem taşır. Veri şifreleme, kullanıcı datalarının okunabilirliğini sınırlandırarak, olası veri ihlallerinde bilgilerin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, şifreleme, veri integritelerini koruma altına alarak, verilerin başka hiçbir kaynak tarafından değiştirilememesini sağlar.

Güvenlik Özelliği Açıklaması
HttpOnly Cookie JavaScript tarafından erişilemeyen cookie flag’i
Secure Cookie Yalnızca HTTPS protokolü üzerinden gönderilen cookie flag’i
Oturum Süre Timeout Oturumun belirli bir süre sonra otomatik olarak sonlandırılması

Web uygulamalarında güvenilir cookie ve oturum yönetimi sağlamak, kullanıcıların kişisel ve özel bilgilerini koruma altına alır, bu nedenle geliştiricilerin bu konuları öncelikli olarak ele alması gerekir. Güvenlik duvarları, saldırı tespit sistemleri ve düzenli güvenlik kontrolleri isi sürekli güncellenmeli ve geliştirilmelidir. Kısacası, cookie ve oturum yönetimi güvenliğine yapılan yatırımlar, bütün bir web uygulamasının güvenliğini önemli ölçüde artırabilir.

Elbette, kullanıcılar da kendi güvenliklerini artırmak için çerez ayarlarını kontrol etmeli ve sadece güvenilir web sitelerinde oturum açmalıdır. Kullanıcılar bazen güvenlikten ödün verebilecek pratiklerden kaçınarak, zararlı yazılımlara karşı daha dirençli hale gelebilir. Sonuç olarak, hem geliştiricilerin hem de kullanıcıların ortak çabası, internet ortamında güvenli bir deneyim sağlamak için büyük önem taşımaktadır.

Sürekli Güvenlik Testleri ve Güncellemeler

Sürekli Güvenlik Testleri ve Güncellemeler

XSS zafiyetlerini anlamak ve önlemek için sürdürülebilir çözümlerden bahsetmek gerekirse, sürekli güvenlik testlerinin yeri büyük öneme sahiptir. Gelişen teknolojilerle birlikte saldırı yöntemleri de evrim geçirmekte ve bu nedenle güvenlik sistemlerinin de bu değişimlere ayak uydurması şarttır. Bu süreç, sadece mevcut güvenlik önlemlerini değil, aynı zamanda potansiyel tehditlere karşı yeni stratejilerin geliştirilmesini de kapsar.

En iyi savunma sürekli test etmektir; sistemler ne kadar sıklıkla test edilirse, o kadar az zafiyet meydana gelir. – Güvenlik uzmanı.

Saldırı vektörleri sürekli değiştiği için, güvenlik sistemlerinin düzenli olarak güncellenmesi ve test edilmesi esastır. Örneğin, günlük güvenlik taramaları ve aylık penetrasyon testleri, sistemlerin sağlıklı ve güvende kalmasını sağlar. Bu tür testler, olası zafiyetlerin erken saptanmasına ve hızlı müdahaleye olanak tanır, böylece olası bir güvenlik ihlaline karşı proaktif bir yaklaşım sunar.

 1. Sistemlerin düzenli olarak değerlendirilmesi; güvenlik açıklarını ortaya çıkarır ve düzeltme fırsatı sunar.
 2. Çalışanların güvenlik konusunda sürekli eğitilmesi; güvenlik bilincinin artırılması ve yanlış kullanım kaynaklı zafiyetlerin önlenmesine yardımcı olur.
 3. Yazılım ve donanım güncellemelerinin zamanında uygulanması; yeni çıkan güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlar.

Güncellemeler, sadece yazılımsal düzeyde değil, aynı zamanda politika ve prosedürler düzeyinde de önem taşır. Örneğin, bir kurumun güvenlik politikaları, şirket içi ve şirket dışı tehditlere karşı nasıl bir yaklaşım sergilediğini belirler. Sonuç olarak, güvenlik testleri ve güncellemeler, kuruluşların güvenliğinin sürekli olarak artırılmasında kritik öneme sahiptir ve bu süreçlerin ihmal edilmesi ciddi güvenlik zaafiyetlerine yol açabilir.

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

XSS saldırıları nedir?

XSS yani Cross-Site Scripting, saldırganların kötü niyetli scriptlerini bir web sayfasına enjekte etmelerine olanak tanıyan bir güvenlik zafiyetidir. Bu scriptler, kullanıcıların tarayıcıları üzerinden çalıştırıldığında, kullanıcıların oturum bilgilerini çalma, zararlı yazılımlar yüklemek veya kullanıcıların izni olmadan işlemler gerçekleştirme gibi davranışlarla sonuçlanabilir.

XSS saldırıları kaç türdür?

XSS saldırıları genellikle üç ana kategoriye ayrılır: Yansımalı XSS, Saklanmış XSS ve DOM tabanlı XSS. Yansımalı XSS, kötü niyetli scriptlerin bir URL’nin içinde gönderilip kullanıcının tarayıcısı tarafından yürütüldüğü durumlardır. Saklanmış XSS, kötü niyetli scriptlerin hedef web sitesinin veritabanında saklandığı durumları ifade eder. DOM tabanlı XSS ise Document Object Model (DOM) üzerinde gerçekleşen ve genellikle istemci tarafında meydana gelen bir zafiyettir.

XSS saldırıları nasıl tespit edilir?

XSS saldırıları, genellikle penetrasyon testi teknikleri kullanılarak tespit edilir. Bu testler sırasında güvenlik uzmanları, bir web sayfasına potansiyel olarak zararlı JavaScript kodları enjekte ederek sitenin bu tür girdilere nasıl tepki verdiğini gözlemler. Ayrıca, güvenlik açıklarını otomatik olarak tespit edebilen özel yazılım araçları da kullanılabilir.

XSS saldırılarından korunmanın yolları nelerdir?

XSS saldırılarından korunmak için uygulanabilecek birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında kullanıcı girdilerinin doğru şekilde doğrulanması ve temizlenmesi, HTTPOnly ve Secure bayraklarını çerezlerde kullanmak, Content Security Policy (CSP) gibi güvenlik başlıklarını etkinleştirmek ve dış kaynakların güvenilir olduğundan emin olmak yer alır.

Content Security Policy (CSP) nedir ve XSS’e karşı nasıl bir koruma sağlar?

Content Security Policy, web geliştiricilerine belirli güvenlik kurallarını belirtme imkanı veren bir güvenlik mekanizmasıdır. CSP, hangi kaynakların web sayfasına yüklenebileceğini belirler ve sağlanan beyaz listeye uymayan her türlü kaynağın yüklenmesini engelleyerek XSS atakları gibi güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlar.

XSS saldırılarını önlemek için kullanıcı girdilerinin temizlenmesi ne anlama gelir?

Kullanıcı girdilerinin temizlenmesi, kullanıcıların sisteme gönderdiği verilerin güvenli bir şekilde işlenmesi ve saklanması anlamına gelir. Bu süreçte, metin girişlerinden HTML, JavaScript gibi potansiyel olarak tehlikeli kod parçaları filtrelenir. Bu, özel karakterlerin uygun şekilde kodlanması ve zararlı scriptlerin etkisiz hale getirilmesini içerir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu